قصه ما به سه رسید

سومین سالگرد عقدمون مبارک .... اولین سالی هست که دیگه عقد نیستم خدایا خودت کمکمون کن میخونمتون اما ببخشید کامنت نمیذارم واقعا ببخشید

/ 1 نظر / 47 بازدید
منم!!!!!

تبرییییییییک با تاخیییر[نیشخند][خجالت][ماچ][قلب]