حرفـــــهای ناگفته من برای تو ツ

دوست داشتن همیشه گفتنی نیست به اندازه ی تمامِ ناگفته هایـــم دوســـــــــــــــتت دارم :*

بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست