حرفـــــهای ناگفته من برای تو ツ

دوست داشتن همیشه گفتنی نیست به اندازه ی تمامِ ناگفته هایـــم دوســـــــــــــــتت دارم :*

بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
9 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
12 پست
آذر 91
15 پست
مرداد 91
6 پست
من
58 پست
کمک
2 پست
دعا
1 پست
زندگی
45 پست
غم
4 پست
فوت
1 پست
مادرانه
4 پست
بی_حوصله
8 پست
شرمندگی
1 پست
رها
2 پست
همسرم
30 پست
جهاز
1 پست
جاری_جان
1 پست
صبح_جمعه
1 پست
وضیعت
35 پست
ازدواج
2 پست
عروسی
2 پست
عمو_جون
1 پست
سربازی
1 پست
نامه
1 پست
خبر
1 پست
رمز
1 پست
امروز
15 پست
نازنین
1 پست
راست
1 پست
سوال
2 پست
حسودی
1 پست
حسنا
1 پست
تولدانه
7 پست
نشمیل
2 پست